Donnes Mailadress


Hem

butiken
Kurser
Privat träning
Hundpsykolog
Hundutredning

Presentation
Utbildningar
Filosofi

Länkar

(Jag innehar F-Skatt)

20 Mars, 2018

 

Hundutredning - utredning av problembeteende

Hur fungerar en utredning av en hunds problembeteende? För att kunna komma till rätta med en hunds problem så måste man förstå de bakomliggande orsakerna som utlöser problembeteendet. Detta kräver specialutbildning och stor erfarenhet.
Läs mer om vad en problemhundsutredare/hundpsykolog är via länken: Hundpsykolog/Problemhundsutredare.

Vid en hundutredning träffas man normalt sett tre gånger där man från början noggrannt genomför olika analyser och utredningar för att kunna hitta orsaken till problembeteendet. Därefter, redan vid första tillfället, läggs det upp en träningsplan.

Tänk på att träningsplanen är individanpassad för dig och din hund. Många hundar kan ha liknande beteenden men man måste gå till botten och hitta den orsak som utlöser just din hunds beteende, därför går det aldrig att använda exakt samma träningsmetoder på alla hundar.
All träning är specialanpassad för dig och din hund!

Utöver en träningsplan är det inte ovanligt att man även måste besöka en, av mig utsedd, veterinär, kiropraktor eller hundfysioterapeut.

Tag noga reda på att den "hundpsykolog" eller "hundkunniga" som skall hjälpa dig har utbildning för att utföra utredningar av problemhundar.
(Dorn Josefsson på DONNES är yrkesutbildad Problemhundsutredare)

Maila eller ring om du vill veta mer! Dorn

Problem